torsdag 14 januari 2010

Den lilla stigen i den lilla skogen där jag gått

Jag ser hur fina Jessica lagt upp en liten film på sin fina blog. En film som gör mig alldeles förundrad. För på filmen ser jag en stig där jag gått oh så många gånger för inte alltför många år sedan. Ändå känns det som ett annat liv. Är det inte märkligt?

Inga kommentarer: